De wijk is gebouwd in 1996 op de voormalige voetbalvelden van Nieuw-Woensel. Eind 1996 werd tijdens de informatieavonden van de verschillende typen woningen een oproep gedaan voor vrijwilligers in het zogenoemde buurtpreventieproject. Deze vrijwilligers zijn in januari 1997 voor het eerst bij elkaar gekomen. Zij hebben zich in eerste instantie ingezet om een informatiebijeenkomst te organiseren voor alle toekomstige bewoners van de wijk. Doel van deze bijeenkomst was het gemeenschappelijk karakter van de wijk te bevorderen, de reeds verzamelde informatie te delen en de bewoners de mogelijkheid te geven om gezamenlijke afspraken te maken.

Op 17 april 1997 was het dan zover! De grote zaal in De Landing werd ingericht gelijk aan de plattegrond van de wijk, zodat de bewoners ook kennis konden maken met hun (achter)buren. Voor de bouwvak van 1997 zijn de eerste woningen opgeleverd en de laatste woningen in december 1997, met uitzondering van de vrije kavels. Het bestuur heeft zich in het begin voornamelijk beziggehouden met de inrichting van de wijk (stratenplan, groen- en speelvoorzieningen).

In afwachting van recente foto's nog geen "Bekijk de straten:", maar informatie over de naam van de straat.
Bevekomstraat 
Bevekom is een plaats en gemeente in de provincie Waals-Brabant in België. In Bevekom wonen veel Nederlandstalige inwijkelingen, meestal afkomstig uit de omgeving van Leuven.
Bevekom is een rustige gemeente met een landelijk karakter. Ze is bezaaid met tal van oude boerderijen en kleine kerken.

Bosvoordelaan
Watermaal-Bosvoorde is een plaats en gemeente in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De gemeente grenst o.a. aan Ukkel, Elsene. Een groot deel van het grondgebied van Watermaal-Bosvoorde bestaat uit het Zoniënwoud. Dit is een groot bos (5.000 ha.) dat voor het grootste deel bestaat uit hoge beukenbossen.

Elsenestraat
Elsene is één van de 19 gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Elsene wordt in tweeën gedeeld door de Louizalaan, die behoort tot de gemeente Brussel. In Elsene zijn een aantal "beroemdheden" geboren of hebben er gewoond. Audrey Hepburn maar ook Marc Dutroux zijn er geboren. Karl Marx heeft er ca. 2 jaar gewoond en Rodin voor langere tijd.

Nijvelstraat
Nijvel is een stad in de provincie Waals-Brabant in België. In de tachtiger jaren kwam Nijvel helaas door "de Bende van Nijvel", een groep misdadigers, negatief in het nieuws.

Groot-Bijgaardenlaan
Groot-Bijgaarden is een deelgemeente van de gemeente Dilbeek. Groot-Bijgaarden heeft nationaal naambekendheid gekregen door het zogenaamde Klaverblad (aanknopingspunt van de E40 aan de Brusselse Ring) waar zich regelmatig verkeersproblemen voordoen. 
De naam Bijgaarden is afgeleid van het Germaanse woord voor omheining.

's Gravenbrakelstraat
's Gravenbrakel is een stad en gemeente in de provincie Henegouwen in België. 
Henegouwen is een provicie in het zuidwesten van België. De provincie behoort tot Wallonië en is dus Franstalig.