Save the date: Zaterdag 16 december 2023

Op zaterdag 16 december van 16-18 uur houden we in de binnentuin van ’t Atrium een kerstbijeenkomst voor onze bewoners.

Het is weer een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje, erwtensoep met roggebrood en katenspek in ‘t Atrium. Kom daarom op 16 december naar de kerstbijeenkomst in de sfeervolle binnentuin van ’t Atrium (appartementengebouw aan de Groot-Bijgaardenlaan) en spoor uw buren en buurtgenoten in ’t Zwin aan om mee te komen.

Wij vragen geen vergoeding voor de consumpties. Het zou ons wel enorm helpen als u uw eigen soepkom/soeplepel en glas meebrengt. Dit verkleint de afvalberg.
Wel vragen wij u (traditiegetrouw) in deze tijd van cadeautjes en kerstpakketten om geheel vrijblijvend “iets” in natura mee te brengen voor de Voedselbank Eindhoven.

Alle basisproducten als (filter)koffie, thee, soep (blik), rijst, pasta, pastasaus, zoet beleg, lang houdbare melk zijn welkom. Natuurlijk ook lekkere dingen voor de feestdagen. Let op: alcoholische dranken worden niet geaccepteerd door de Voedselbank.
Vindt u het lastig om producten te kopen, mee te nemen, dan kunt u ook een financiële donatie in de daarvoor bestemde collectebus doen.
Wij zorgen ervoor, dat alles bij de Voedselbank terecht komt, zodat zij andere mensen in deze donkere maanden, enige verlichting kunnen geven.

Wij zien u graag op zaterdag 16 december in ‘t Atrium!

Terugblik Burendag 23 september
Het weer zat mee!
De kinderen konden lekker springen op het springkussen. Jong en oud konden elkaar ontmoeten, daar waar burendag voor bestemd is. Ook onze inmiddels vele expats waren aanwezig!

Wij kijken met trots terug op de Burendag.
Wat een geweldige opkomst en wat was het gezellig!

Tempel magazine
U hebt het vast al gemerkt dat het Tempel magazine dit jaar niet is verschenen. Wij hebben nog lang goede hoop gehad dat het doorgezet zou worden. Helaas gaat dat niet meer lukken en zullen we u voortaan weer met deze nieuwsbrief of met een flyer over onze activiteiten berichten.

Activiteiten 2024
Hebt u ideeën over activiteiten? Laat het ons weten via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. We kunnen dan uw idee bespreken in een van de bestuursvergaderingen.
We kunnen het niet alleen en vragen om uw hulp en misschien ook nog van anderen bij het uitvoeren.

Meer biodiversiteit in ’t Zwin
In diverse wijken van Woensel Noord zijn paaltjes gezet in het groen. De gemeente heeft in het begin van 2022 een aantal wijzigingen doorgevoerd in het onderhoud op een aantal proefplaatsen. Bij elke wijziging heeft de gemeente ook een plek waar nog traditioneel onderhoud wordt uitgevoerd. Er zijn boomspiegels, welke ze niet meer schoffelen maar alleen maaien als het onkruid hoger staat dan 30 cm. Daar zijn dan in dezelfde straat ook boomspiegels, welke nog gewoon geschoffeld worden. Dit doet de gemeente ook met gazon. Sommige stukken worden nog gewoon gemaaid als gazon en andere delen gaan ze verschralen door 3 maal per jaar te maaien en alles onmiddellijk te ruimen. Zo hoopt de gemeente in enkele jaren een bloemrijk en kruidenrijk grasveld te krijgen. Aan de hand van de resultaten gaan ze dan minder maaien en ook op andere tijden maaien. Zo moet er meer biodiversiteit ontstaan.

Om te weten of dit werkt gaat de gemeente al deze maatregelen ook meten. Dit doen ze met sensoren die o.a. de bodem meten op vocht, zuurstof, bodemleven en ook organisch stofgehalte. Dit vergelijken ze dan met de resultaten van traditioneel onderhoud, welke ze ook op dezelfde onderdelen meten. Zo hoopt de gemeente te kunnen meten dat bij de nieuwe methode de beplanting beter groeit, maar ook minder verdroogt., beter vocht in de bodem opneemt maar ook meer bijvoorbeeld stikstof vastlegt. De graslanden meten ze ook en bij de Groot Bijgaardenlaan meten ze ook nog de invloed op de bomen. Verder komt er 2 maal per jaar een ecoloog langs om te kijken wat er gebeurt met het gras. Komen er meer kruiden en bloemen en komen er ook meer insecten? Aan de hand van die resultaten, kan de gemeente dan verdere maatregelen nemen. Bij elke maaibeurt van het “kruidenrijk gras” blijft wel een stukje staan van ongeveer 10 tot 20% om insecten en eventueel andere dieren de kans te geven om te blijven schuilen en voedsel te kunnen vinden. De volgende maaibeurt wordt dit stukje wel gemaaid en blijft een ander stukje staan.
Het veld aan de Groot-Bijgaardenlaan is vooral gekozen omdat hier een goede combinatie is met grote bomen en gras.

Op de palen die nu geplaatst zijn, staan ook QR codes welke door inwoners kunnen worden gescand, waarna zij tekst en uitleg krijgen.

Deze proef loopt al een jaar in 3 andere stadsdelen. De proef wordt dit jaar uitgebreid naar Woensel Noord en uiteindelijk gaat de gemeente dit uitzetten over geheel Eindhoven.
De gemeente heeft tot op heden op kruidenrijke velden welke al een jaar lopen alleen maar positieve reacties ontvangen.

Adopteer een straat

In het verlengde van biodiversiteit in ’t Zwin door de gemeente. U hebt deze bordjes misschien al zien staan bij bomen in de wijk.
Vergroening staat bij gemeente Eindhoven hoog in het vaandel. En het schoonhouden van de stad is minstens zo belangrijk. Beide worden omarmd door Adopteer een Straat: een Eindhovens vrijwilligersinitiatief dat in 2014 is ontstaan en waar al meer dan 1500 enthousiaste vrijwilligers aan meedoen. Inwoners van Eindhoven kunnen – alleen of in een groep- een bepaald gebied “adopteren”. Zo helpen ze met het schoonmaken en/of groen houden van het geadopteerde gebied.

Schone, groene en duurzame leefomgeving
Om je woonomgeving groen te houden, adopteer je een stukje van de openbare ruimte. Boomspiegels en geveltuintjes mag je altijd adopteren, daar is geen verdere toestemming voor nodig.
Als je een stukje groen hebt geadopteerd, is het aan jou om het te onderhouden. Denk daarbij aan het verbeteren van de grond door zand en oude grond te vervangen door goede potgrond, het planten van planten en bloemen, onkruid wieden en de beplanting water geven. Geadopteerde gebieden moeten gemarkeerd worden met een Adopteer een Straat-bordje. Zo weet de gemeente dat jij voor het onderhoud zorgt. Zo'n bordje kan je aanvragen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Het geeft de straat een vriendelijke en vrolijke sfeer. Ook de biodiversiteit gaat erop vooruit als je kiest voor planten (zaadjes) die goed voor de bijen en insecten zijn.
Zo kan een boomspiegel er dan uit zien
.